vzw Homerun

vzw Homerun, sport en recreatie, biedt een gevarieerd pakket aan indien u sportdagen wil organiseren en dit zowel naar validen als personen met een beperking.

De organisatie van de sportdagen gebeurt in overleg met de desbetreffende partners.

Buiten het huidige aanbod kunnen nog nieuwe projecten worden uitgewerkt.