Project Lager Onderwijs 'Kicks for kids'

Na het kleuterproject 'Doe maar mee' is er nu ook het project voor de lagere school 'KICKS for KIDS'.

Hier wordt meer sportgerelateerd gewerkt. We hechten hierbij belang aan een goede basisvorming in de ontwikkeling van het kind.

Zie hier voor meer informatie.